Företaget

I dag är Voglers ett välkänt begrepp i branschen. Verksamheten har specialiserats på bergsprängning för ballastindustrin och större anläggningsprojekt. Voglers åtager sig även krossningsuppdrag i samarbete med etablerade krossentreprenörer och utför också större berg och jordschaktsarbeten samt skutslagning i samband med våra bergsprängningsentreprenader. Vårt verksamhetsområde är främst i södra Sverige. Voglers är idag verksamma vid ett 40 tal anläggningar där vi spränger c:a 6,5 miljoner ton berg årligen samt i en del fall även utför skutslagning, krossning samt schaktarbeten. Idag omsätter Voglers Sverige AB mellan 60 – 70 miljoner kronor beroende på konjunkturen.

Voglers Eesti s verksamhet i dag är fortfarande bergsprängning för ballastindustrin i Estland, men har efter nedgången 2009 som drabbade Estland mycket hårdare än Sverige även börjat utföra arbeten på den internationella marknaden. I första hand gäller det uthyrning av bergarbetare till olika uppdrag runt om i världen. Bland de projekt som Voglers Eesti utfört kan nämnas: Van Oord. Borrning och sprängning för fördjupning och breddning av hamnar i Norrköping Sverige, Sao Fracisco de la sol Brasilien och Hey Point Australien Bergborrningsuppdrag i Sverige och Norge.